Commissie Van Aanbeveling De Oprichting van de Dutch Amateur Solar telescope heeft de ondersteuning van veel mensen die voornamelijk inĀ  de sterrenkundige wereld actief zijn. Behalve amateursterrenkundigen en medewerkers van publiekssterrenwachten dragen ook professionele sterrenkundigen het project een warm hart toe. De initiatiefnemers van de DAST hebben inmiddels al van diverse mensen de toezegging dat ze bereid zijn zitting te nemen in een Commissie Van Aanbeveling. Er liggen daartoe reeds contacten met een aantal mensen die we hopen in de commissie te krijgen of die reeds hebben toegezegd. Het uiteindelijke doel is om een pluriforme samenstelling van commissieleden te presenteren opdat het project breed wordt gedragen en zijn maatschappelijke en educatieve rol kan vervullen met als thuisbasis Sterrenwacht Halley. De Commissie Van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

  • Prof. Dr. R.J. Rutten, emeritus hoogleraar zonnefysica Universiteit Utrecht en Oslo.
  • Prof. Dr. Kees de Jager, Emeritus hoogleraar sterrenkunde Universiteit Utrecht.
  • Prof. Dr. Hugo van Woerden, Emeritus hoogleraar radio sterrenkunde Universiteit Groningen.
  • Drs. Niek de Kort, Voorzitter van de KNVWS ( Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde)
  • Jan Marijnissen, Voorzitter Socialistische Partij (SP)